Calamiteitenfonds

Bohemian Birds (KvK nr. 60662077) is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de op deze  internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat u als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:

– (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
– de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.

Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.

Heb je vragen over ons lidmaatschap van het Calamiteitenfonds? Vul onderstaand formulier in en we nemen direct contact met je op!

Contactgegevens

incentives@bohemianbirds.com
Tel: 020 - 244 0140
Whatsapp:

Bohemian Birds
Prinseneiland 26B
1013 LR Amsterdam